Les 4 – December

Les 4 – december * Geen gevorderden lessen

10 december dinsdag avond **VOL**
11 december woensdag avond **VOL**
12 december donderdag middag **VOL**
12 december donderdag avond **VOL**
13 december vrijdag avond (extra les)
17 december dinsdag avond
18 december woensdag avond
19 december donderdag avond

Direct aanmelden

Naam (Verplicht)

Uw e-mail (Verplicht)

Aantal personen

Datum

Bericht